This article has been cited by
1New insights into the genetics of spermatogenic failure: a review of the literature
Rossella Cannarella,Rosita A. Condorelli,Ylenia Duca,Sandro La Vignera,Aldo E. Calogero
Human Genetics.2019;138(2)125
[DOI]
2Ultrastructural Sperm Flagellum Defects in a Patient With CCDC39 Compound Heterozygous Mutations and Primary Ciliary Dyskinesia/Situs Viscerum Inversus
Rossella Cannarella,Eugenia Tiziana Maniscalchi,Rosita Angela Condorelli,Marina Scalia,Giulia Guerri,Sandro La Vignera,Matteo Bertelli,Aldo Eugenio Calogero
Frontiers in Genetics.2020;11(2)125
[DOI]
3Potential role of dynein-related genes in the etiology of male infertility: A systematic review and a meta-analysis
Mariya Levkova,Maria Radanova,Lyudmila Angelova
Andrology.2022;10(8)1484
[DOI]
4Analysis of the sperm flagellar axoneme using gene-modified mice
Haruhiko MIYATA,Akane MOROHOSHI,Masahito IKAWA
Experimental Animals.2020;69(4)374
[DOI]
5Biallelic mutations of CFAP74 may cause human primary ciliary dyskinesia and MMAF phenotype
Yanwei Sha,Xiaoli Wei,Lu Ding,Zhiyong Ji,Libin Mei,Xianjing Huang,Zhiying Su,Wenrong Wang,Xuequan Zhang,Shaobin Lin
Journal of Human Genetics.2020;65(11)961
[DOI]
6Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in a Human Primordial Germ Cell Model
Erkut Ilaslan,Krystyna Kwiatkowska,Maciej Jerzy Smialek,Marcin Piotr Sajek,Zaneta Lemanska,Matisa Alla,Damian Mikolaj Janecki,Jadwiga Jaruzelska,Kamila Kusz-Zamelczyk
International Journal of Molecular Sciences.2022;23(12)6592
[DOI]
7Correlation between serum levels of reproductive hormones and testicular spermatogenic function in men with azoospermia
Yongjie Liu,Guoping Wang,Fan Zhang,Liang Dai
Andrologia.2022;54(10)6592
[DOI]
8A report of pregnancy following ICSI in one of two sisters with familiar primary ciliary dyskinesia
Fahimeh Akbarian,Marziyeh Tavalaee,Roya Sherkat,Mohammad Shahrooei,Mohammad Hossein Nasr-Esfahani
Andrologia.2021;53(7)6592
[DOI]
9Male Infertility Diagnosis: Improvement of Genetic Analysis Performance by the Introduction of Pre-Diagnostic Genes in a Next-Generation Sequencing Custom-Made Panel
Vincenza Precone,Rossella Cannarella,Stefano Paolacci,Gian Maria Busetto,Tommaso Beccari,Liborio Stuppia,Gerolamo Tonini,Alessandra Zulian,Giuseppe Marceddu,Aldo E. Calogero,Matteo Bertelli
Frontiers in Endocrinology.2021;11(7)6592
[DOI]
10Microtubular Dysfunction and Male Infertility
Sezgin Gunes,Pallav Sengupta,Ralf Henkel,Aabed Alguraigari,Mariana Marques Sinigaglia,Malik Kayal,Ahmad Joumah,Ashok Agarwal
The World Journal of Men's Health.2020;38(1)9
[DOI]
11Microtubular Dysfunction and Male Infertility
Thomas Ferkol,Margaret W. Leigh
The World Journal of Men's Health.2019;38(1)1034
[DOI]
12A novel CCDC39 mutation causes multiple morphological abnormalities of the flagella in a primary ciliary dyskinesia patient
Daijuan Chen,Yan Liang,Juan Li,Xueguang Zhang,Rui Zheng,Xiaodong Wang,Heng Zhang,Ying Shen
Reproductive BioMedicine Online.2021;43(5)920
[DOI]
13Ran-binding protein M is associated with human spermatogenesis and oogenesis
Wen-Hao Tang,Xin-Jie Zhuang,Shi-De Song,Han Wu,Zhe Zhang,Yu-Zhuo Yang,Hong-Liang Zhang,Jia-Ming Mao,De-Feng Liu,Lian-Ming Zhao,Hao-Cheng Lin,Kai Hong,Lu-Lin Ma,Jie Qiao,Weibing Qin,Yunge Tang,Hui Jiang
Molecular Medicine Reports.2017;43(5)920
[DOI]
14DNAH17 is essential for rat spermatogenesis and fertility
Liling Chen,Jiamin Ouyang,Xueqing Li,Xueshan Xiao,Wenmin Sun,Shiqiang Li,Lin Zhou,Yuandong Liao,Qingjiong Zhang
Journal of Genetics.2021;100(1)920
[DOI]
15DNAH17 is essential for rat spermatogenesis and fertility
Gabriella Avellino,Robert D. Oates
Journal of Genetics.2018;100(1)271
[DOI]
16Studying the nuts and bolts of spermatozoa
Allan Pacey
MHR: Basic science of reproductive medicine.2018;24(12)565
[DOI]
17Where are we going with gene screening for male infertility?
Nannan Thirumavalavan,J. Scott Gabrielsen,Dolores J. Lamb
Fertility and Sterility.2019;111(5)842
[DOI]
18Biallelic mutations in CFAP65 lead to severe asthenoteratospermia due to acrosome hypoplasia and flagellum malformations
Weili Wang,Chaofeng Tu,Hongchuan Nie,Lanlan Meng,Yong Li,Shimin Yuan,Qianjun Zhang,Juan Du,Junpu Wang,Fei Gong,Liqing Fan,Guang-Xiu Lu,Ge Lin,Yue-Qiu Tan
Journal of Medical Genetics.2019;56(11)750
[DOI]
19Genetic disorders and male infertility
Shinnosuke Kuroda,Kimitsugu Usui,Hiroyuki Sanjo,Teppei Takeshima,Takashi Kawahara,Hiroji Uemura,Yasushi Yumura
Reproductive Medicine and Biology.2020;19(4)314
[DOI]
20A DNAH17 missense variant causes flagella destabilization and asthenozoospermia
Beibei Zhang,Hui Ma,Teka Khan,Ao Ma,Tao Li,Huan Zhang,Jianing Gao,Jianteng Zhou,Yang Li,Changping Yu,Jianqiang Bao,Asim Ali,Ghulam Murtaza,Hao Yin,Qian Gao,Xiaohua Jiang,Feng Zhang,Chunyu Liu,Ihsan Khan,Muhammad Zubair,Hafiz Muhammad Jafar Hussain,Ranjha Khan,Ayesha Yousaf,Limin Yuan,Yan Lu,Xiaoling Xu,Yun Wang,Qizhao Tao,Qiaomei Hao,Hui Fang,Hongtao Cheng,Yuanwei Zhang,Qinghua Shi
Journal of Experimental Medicine.2020;217(2)314
[DOI]
21Canary in the Coal Mine? Male Infertility as a Marker of Overall Health
Nahid Punjani,Dolores J. Lamb
Annual Review of Genetics.2020;54(1)465
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal