This article has been cited by
1Practical Approaches to Treat ED in PDE5i Nonresponders
Zhonglin Cai,Xiaoqing Song,Jianzhong Zhang,Bin Yang,Hongjun Li
Aging and disease.2020;11(5)1202
[DOI]
2The role of the sexual partner in managing erectile dysfunction
Hongjun Li,Tiejun Gao,Run Wang
Nature Reviews Urology.2016;13(3)168
[DOI]
3Direct comparison of tadalafil with sildenafil for the treatment of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis
Binbin Gong,Ming Ma,Wenjie Xie,Xiaorong Yang,Yongming Huang,Ting Sun,Yanping Luo,Jiao Huang
International Urology and Nephrology.2017;49(10)1731
[DOI]
4Neuroimaging biomarkers of psychogenic erectile dysfunction: protocol for a systematic review
Tao Yin,Zhengjie Li,Jing Xiong,Lei Lan,Ruirui Sun,Feiqiang Ren,Peihai Zhang
BMJ Open.2019;9(8)e030061
[DOI]
5Associations Between Altered Cerebral Activity Patterns and Psychosocial Disorders in Patients With Psychogenic Erectile Dysfunction: A Mediation Analysis of fMRI
Tao Yin,Qi Liu,Ziyang Ma,Zhengjie Li,Ruirui Sun,Feiqiang Ren,Guangsen Li,Xiaopeng Huang,Degui Chang,Peihai Zhang
Frontiers in Psychiatry.2020;11(8)e030061
[DOI]
6Serum vitamin D levels and type 2 diabetic erectile dysfunction
Fuhao Li,Xianliang Qiu,Hangyu Yao,Degui Chang
Medicine.2020;99(24)e20665
[DOI]
7The safety and efficacy of acupuncture for erectile dysfunction
Jisheng Wang,Yu Zhou,Hengheng Dai,Binghao Bao,Jin Dang,Xiao Li,Bin Wang,Haisong Li
Medicine.2019;98(2)e14089
[DOI]
8Efficacy of the Orally Disintegrating Strip Sildenafil for the Treatment of Erectile Dysfunction: A Prospective, Randomized Trial
Premsant Sangkum,Kun Sirisopana,Wijittra Matang,Yada Phengsalae,Panuwat Lertsithichai,Chinnakhet Ketsuwan,Wachira Kochakarn,Wisoot Kongchareonsombat
Sexual Medicine.2021;9(6)100453
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal