Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Nanotechnology-assisted adipose-derived stem cell (ADSC) therapy for erectile dysfunction of cavernous nerve injury: In vivo cell tracking, optimized injection dosage, and functional evaluation

Wu Han, Tang Wen-Hao, Zhao Lian-Ming, Liu De-Feng, Yang Yu-Zhuo, Zhang Hai-Tao, Zhang Zhe, Hong Kai, Lin Hao-Cheng, Jiang Hui

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 442-447

   This article has been cited by
 
1 Labelling stem cells with a nanoprobe for evaluating the homing behaviour in facial nerve injury repair
Na Tang, Xueyi Wang, Jin Zhu, Kang Sun, Shiting Li, Ke Tao
Biomaterials Science. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effects of cells self-aggregation in the treatment of neurogenic erectile dysfunction with traditional single cell suspension of adipose-derived stem cells
Han Zheng,Zhifang Bai,Yongde Xu,Jilei Sun,Lifang Lu,Yong Yang
Urology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Role of regenerative therapies on erectile dysfunction after radical prostatectomy
S. T. Hansen,M. Lund,L. D. Ostergaard,L. Lund
International Journal of Impotence Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Augmenting Peripheral Nerve Regeneration with Adipose-Derived Stem Cells
Liangfu Jiang,Thomas Mee,Xijie Zhou,Xiaofeng Jia
Stem Cell Reviews and Reports. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Advances in Nanoparticle Delivery System for Erectile Dysfunction: An Updated Review
Nelisiwe Prenate Masuku,Jeremiah Oshiomame Unuofin,Sogolo Lucky Lebelo
Sexual Medicine. 2021; 9(5): 100420
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Exosomes derived from miR-301a-3p-overexpressing adipose-derived mesenchymal stem cells reverse hypoxia-induced erectile dysfunction in rat models
Li Liang,Dachao Zheng,Chao Lu,Qinghong Xi,Hua Bao,Wengfeng Li,Yufei Gu,Yuanshen Mao,Bin Xu,Xin Gu
Stem Cell Research & Therapy. 2021; 12(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Progress and prospect of stem cell therapy for diabetic erectile dysfunction
Dao-Sheng Luo, Yan-Qing Li, Zhi-Quan Deng, Gui-Hua Liu
World Journal of Diabetes. 2021; 12(12): 2000
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Revisiting the Regenerative Therapeutic Advances Towards Erectile Dysfunction
Ming-Che Liu,Meng-Lin Chang,Ya-Chun Wang,Wei-Hung Chen,Chien-Chih Wu,Shauh-Der Yeh
Cells. 2020; 9(5): 1250
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Adipose-derived stem cells modified by BDNF gene rescue erectile dysfunction after cavernous nerve injury
Mei Yang,Jiang-Yang Sun,Cheng-Cheng Ying,Yong Wang,Yong-Lian Guo
Neural Regeneration Research. 2020; 15(1): 120
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Injectable and self-healing hydrogel as a stem cells carrier for treatment of diabetic erectile dysfunction
Hao Yan,Liduo Rong,Dongdong Xiao,Ming Zhang,Søren Paludan Sheikh,Xiaofeng Sui,Mujun Lu
Materials Science and Engineering: C. 2020; : 111214
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Exosomes from adipose-derived stem cells protect against high glucose-induced erectile dysfunction by delivery of corin in a streptozotocin-induced diabetic rat model
Jian Wang,Yuanyuan Mi,Sheng Wu,Xiaoming You,Yi Huang,Jin Zhu,Lijie Zhu
Regenerative Therapy. 2020; 14: 227
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Intracavernous injection of size-specific stem cell spheroids for neurogenic erectile dysfunction: Efficacy and risk versus single cells
Yongde Xu,Yong Yang,Han Zheng,Chao Huang,Xiaoming Zhu,Yichen Zhu,Ruili Guan,Zhongcheng Xin,Zhiqiang Liu,Ye Tian
EBioMedicine. 2020; 52: 102656
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Co-overexpression of VEGF and GDNF in adipose-derived stem cells optimizes therapeutic effect in neurogenic erectile dysfunction model
Wende Yang,Zehong Chen,Xiaolei Ma,Xi Ouyang,Jiafeng Fang,Hongbo Wei
Cell Proliferation. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article