Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Microsurgical vasoepididymostomy for patients with infectious obstructive azoospermia: cause, outcome, and associated factors

Chen Xiang-Feng, Chen Bin, Liu Wei, Huang Yan-Ping, Wang Hong-Xiang, Huang Yi-Ran, Ping Ping

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 5 | Page no: 759-762

   This article has been cited by
 
1 A comparison of different O-antigen serogroups of Escherichia coli in semen samples of fertile and infertile men
Ali Nabi, Mohammad Bagher Khalili, Gilda Eslami, Mahmood Vakili, Fatemeh Anbari, Alireza Torki
Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 2022; 49(1): 33
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Vasal vessel-sparing microsurgical single-armed vasoepididymostomy to epididymal obstructive azoospermia: A retrospective control study
Peng Li,Nachuan Liu,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Huixing Chen,Ruhui Tian,Yuhua Huang,Liangyu Zhao,Chao Yang,Jingpeng Zhao,Chenkun Shi,Ming Liu,Bo Wang,Huirong Chen,Zheng Li,Shujie Xia
Andrologia. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A modified single-armed microsurgical vasoepididymostomy for epididymal obstructive azoospermia: intraoperative choice and postoperative consideration
Nachuan Liu,Peng Li,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Chao Yang,Liangyu Zhao,Ruhui Tian,Huixing Chen,Yuhua Huang,Yuexin Yu,Zheng Li
BMC Urology. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Delayed recovery of a patient with obstructive azoospermia and a history of acute epididymitis
Seung-Hun Song,Jeong Yun Shim,Suye Sung,Young Sun Her,Mihee Oh,Dong Hyuk Shin,Jinil Lee,Jeoungwon Baek,Woo Sik Lee,Dong Suk Kim
Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 2019; 46(2): 95
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Urogenital Infection as a Risk Factor for Male Infertility
Hans-Christian Schuppe,Adrian Pilatz,Hamid Hossain,Thorsten Diemer,Florian Wagenlehner,Wolfgang Weidner
Deutsches Aerzteblatt Online. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Infektionen und Infertilitšt
A. Pilatz,M. Boecker,H-C. Schuppe,Th. Diemer,F. Wagenlehner
Der Urologe. 2016; 55(7): 883
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article