Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

The effect of the degree of left renal vein constriction on the development of adolescent varicocele in Sprague-Dawley rats

Yao Bing, Zhou Wen-Liang, Han Da-Yu, Ouyang Bin, Chen Xu, Chen Sheng-Fu, Deng Chun-Hua, Sun Xiang-Zhou

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 3 | Page no: 471-474

   This article has been cited by
 
1 Sertoli Cell Alterations in Peripubertal Varicocelized Rats: Evidence of Primary Damage on Spermatogenesis
André da Costa Vaz,Camila Cicconi Paccola,Talita Biude Mendes,Regina Elizabeth Lourenço Cabral,Joana Noguères Simas,Vanessa Vendramini,Sandra Maria Miraglia
Journal of Histochemistry & Cytochemistry. 2020; 68(3): 185
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Phosphorylated mixed lineage kinase domain-like protein in human seminal plasma: A potential novel biomarker of spermatogenic function
Yun Xie,Linyan Lv,Jiahui Yao,Chi Zhang,Haicheng Chen,Wenqiu Chen,Xiaoyan Liang,Xiangzhou Sun,Chunhua Deng,Guihua Liu
Andrologia. 2019; : e13310
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 With a new clip technique surgically inducing varicocele in Sprague-Dawley rats
Wen-bin Guo,Cheng Yang,Jun Bian,Hui Xia,Jian-kun Yang,Qi-zhao Zhou,Ming-kun Chen,Kang-yi Xue,Wan-song Zhang,Peng Wang,Xin Li,Cun-dong Liu
BMC Urology. 2018; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article