Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Annexin A5 regulates Leydig cell testosterone production via ERK1/2 pathway

He Ze, Sun Qin, Liang Yuan-Jiao, Chen Li, Ge Yi-Feng, Yun Shi-Feng, Yao Bing

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 3 | Page no: 456-461

   This article has been cited by
 
1 Down regulating PHGDH affects the lactate production of sertoli cells in varicocele
Wen-bin Guo,Zhen-hui Huang,Cheng Yang,Xian-yuan Lv,Hui Xia,Hu Tian,Jian-kun Yang,Qi-zhao Zhou,Ming-kun Chen,Kang-yi Xue,Cun-dong Liu
Reproductive Biology and Endocrinology. 2020; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Oxidized-LDL inhibits testosterone biosynthesis by affecting mitochondrial function and the p38 MAPK/COX-2 signaling pathway in Leydig cells
Jun Jing,Ning Ding,Dandan Wang,Xie Ge,Jinzhao Ma,Rujun Ma,Xuan Huang,Kadiliya Jueraitetibaike,Kuan Liang,Shuxian Wang,Siyuan Cao,Allan Zijian Zhao,Bing Yao
Cell Death & Disease. 2020; 11(8)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Propofol Inhibits Androgen Production in Rat Immature Leydig Cells
Yiyan Wang,Fei Ge,Xiaoheng Li,Chaobo Ni,Keyang Wu,Wenwen Zheng,Yong Chen,Qingquan Lian,Ren-Shan Ge
Frontiers in Pharmacology. 2019; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The role of ANXA5 in DBP-induced oxidative stress through ERK/Nrf2 pathway
Lei Zhang,Zhiqiang Qin,Ran Li,Shangqian Wang,Wei Wang,Min Tang,Wei Zhang
Environmental Toxicology and Pharmacology. 2019; 72: 103236
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 With a new clip technique surgically inducing varicocele in Sprague-Dawley rats
Wen-bin Guo,Cheng Yang,Jun Bian,Hui Xia,Jian-kun Yang,Qi-zhao Zhou,Ming-kun Chen,Kang-yi Xue,Wan-song Zhang,Peng Wang,Xin Li,Cun-dong Liu
BMC Urology. 2018; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Oridonin induces apoptosis in oral squamous cell carcinoma probably through the generation of reactive oxygen species and the p38/JNK MAPK pathway
Ha-Na Oh,Ji-Hye Seo,Mee-Hyun Lee,Goo Yoon,Seung-Sik Cho,Kangdong Liu,Hyunji Choi,Keon Bong Oh,Young-Sik Cho,Hangun Kim,A Lum Han,Jung-Il Chae,Jung-Hyun Shim
International Journal of Oncology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Smoke, alcohol and drug addiction and male fertility
Andrea Sansone,Carla Di Dato,Cristina de Angelis,Davide Menafra,Carlotta Pozza,Rosario Pivonello,Andrea Isidori,Daniele Gianfrilli
Reproductive Biology and Endocrinology. 2018; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Effects of selenium on the proliferation, apoptosis and testosterone production of sheep Leydig cells invitro
Lei Shi,Ruigao Song,Xiaolei Yao,Youshe Ren
Theriogenology. 2017; 93: 24
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article