Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Percent free prostate-specific antigen is effective to predict prostate biopsy outcome in Chinese men with prostate-specific antigen between 10.1 and 20.0 ng ml−1

Chen Rui, Zhou Li-Qun, Cai Xiao-Bing, Xie Li-Ping, Huang Yi-Ran, He Da-Lin, Gao Xu, Xu Chuan-Liang, Ding Qiang, Wei Qiang, Yin Chang-Jun, Ren Shan-Cheng, Wang Fu-Bo, Tian Ye, Sun Zhong-Quan, Fu Qiang, Ma Lu-Lin, Zheng Jun-Hua, Ye Zhang-Qun, Ye Ding-Wei, Xu Dan-Feng, Hou Jian-Quan, Xu Ke-Xin, Yuan Jian-Lin, Gao Xin, Liu Chun-Xiao, Pan Tie-Jun, Sun Ying-Hao, on behalf of Chinese Prostate Cancer Consortium

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 6 | Page no: 1017-1021

   This article has been cited by
 
1 Can Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2 reduce unnecessary prostate biopsies in men with PSA levels of 4–10 ng/ml?
Ning Xu,Yu-Peng Wu,Dong-Ning Chen,Zhi-Bin Ke,Hai Cai,Yong Wei,Qing-Shui Zheng,Jin-Bei Huang,Xiao-Dong Li,Xue-Yi Xue
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Development and external multicenter validation of Chinese Prostate Cancer Consortium prostate cancer risk calculator for initial prostate biopsy
Rui Chen,Liping Xie,Wei Xue,Zhangqun Ye,Lulin Ma,Xu Gao,Shancheng Ren,Fubo Wang,Lin Zhao,Chuanliang Xu,Yinghao Sun
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article