Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Association between benign prostatic hyperplasia, body mass index, and metabolic syndrome in Chinese men

Yin Zhuo, Yang Jin-Rui, Rao Jian-Ming, Song Wei, Zhou Ke-Qin

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 5 | Page no: 826-830

   This article has been cited by
 
1 Triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio and total cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol ratio and risk of benign prostatic hyperplasia in Chinese male subjects
Chen Zhu, Juan Wu, Yixian Wu, Wen Guo, Jing Lu, Wenfang Zhu, Xiaona Li, Nianzhen Xu, Qun Zhang
Frontiers in Nutrition. 2022; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Icariin ameliorates metabolic syndrome-induced benign prostatic hyperplasia in rats
Abeer A. Aljehani, Nawal A. Albadr, Mohammed Z. Nasrullah, Thikryat Neamatallah, Basma G. Eid, Ashraf B. Abdel-Naim
Environmental Science and Pollution Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The Relationship between Eicosanoid Levels and Serum Levels of Metabolic and Hormonal Parameters Depending on the Presence of Metabolic Syndrome in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia
Katarzyna Grzesiak,Aleksandra Ryl,Ewa Stachowska,Marcin Slojewski,Iwona Rotter,Weronika Ratajczak,Olimpia Sipak,Malgorzata Piasecka,Barbara Dolegowska,Maria Laszczynska
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019; 16(6): 1006
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Long noncoding RNA DNM3OS promotes prostate stromal cells transformation via the miR-29a/29b/COL3A1 and miR-361/TGF1 axes
Ruizhe Wang,Mengda Zhang,Zhenyu Ou,Wei He,Lingxiao Chen,Junjie Zhang,Yao He,Ran Xu,Shusuan Jiang,Lin Qi,Long Wang
Aging. 2019; 11(21): 9442
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The Relationship between the Clinical Progression of Benign Prostatic Hyperplasia and Metabolic Syndrome: A Prospective Study
Yongqiang Fu, Zhe Zhou, Bing Yang, Kai Zhang, Lijun He, Xianghua Zhang
Urologia Internationalis. 2016; 97(3): 330
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article