Article Cited by others

INVITED REVIEW

Spermatogonial stem cells: Progress and prospects

Komeya Mitsuru, Ogawa Takehiko

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 5 | Page no: 771-775

   This article has been cited by
 
1 Models and Molecular Markers of Spermatogonial Stem Cells in Vertebrates: To Find Models in Nonmammals
Hyuk Song, Hyun-Jung Park, Won-Young Lee, Kyung Hoon Lee, Shuiqiao Yuan
Stem Cells International. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effects of Pgam1-mediated glycolysis pathway in Sertoli cells on Spermatogonial stem cells based on transcriptomics and energy metabolomics
Xuejiao An, Qiao Li, Nana Chen, Taotao Li, Huihui Wang, Manchun Su, Huibin Shi, Youji Ma
Frontiers in Veterinary Science. 2022; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Glucose Metabolism Disorder Induces Spermatogenic Dysfunction in Northern Pig-Tailed Macaques (Macaca leonina) With Long-Term SIVmac239 Infection
Tian-Zhang Song,Ming-Xu Zhang,Han-Dan Zhang,Xue-Hui Wang,Wei Pang,Ren-Rong Tian,Yong-Tang Zheng
Frontiers in Endocrinology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Establishment of Etv5 gene knockout mice as a recipient model for spermatogonial stem cell transplantation
Xianyu Zhang,Xin Zhao,Guoling Li,Mao Zhang,Pingping Xing,Zicong Li,Bin Chen,Huaqiang Yang,Zhenfang Wu
Biology Open. 2021; 10(1): bio056804
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Sheng Jing Decoction Can Promote Spermatogenesis and Increase Sperm Motility of the Oligozoospermia Mouse Model
Guang Yan, Fang Tian, Peng Liu, Jianming Sun, Jianmin Mao, Wenjun Han, Ran Mo, Shishuai Guo, Quanyao Yu, Mateus R. Beguelini
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A Phytochemical Approach to Promotion of Self-renewal in Murine Spermatogonial Stem Cell by Using Sedum Sarmentosum Extract
Sang-Eun Jung,Yong-Hee Kim,Sunghun Cho,Bang-Jin Kim,Hee-Seok Lee,Seongsoo Hwang,Geun-Bae Kim,Young-Hyun Kim,Myung-Geol Pang,Sanghyun Lee,Buom-Yong Ryu
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Melatonin promotes the proliferation of GC-1 spg cells by inducing metallothionein-2 expression through ERK1/2 signaling pathway activation
Chunjin Li,Xiaoling Zhu,Shuxiong Chen,Lu Chen,Yun Zhao,Yanwen Jiang,Shan Gao,Fengge Wang,Zhuo Liu,Rong Fan,Liting Sun,Xu Zhou
Oncotarget. 2017; 8(39): 65627
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Male germline stem cells in non-human primates
Swati Sharma,Joana M. D. Portela,Daniel Langenstroth-Rwer,Joachim Wistuba,Nina Neuhaus,Stefan Schlatt
Primate Biology. 2017; 4(2): 173
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article