Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Survey of knowledge, attitude, and practice regarding reproductive health among urban men in China: a descriptive study

Zhang Ling, Gong Rui-Long, Han Qing-Rong, Shi Yu-Qin, Jia Quan-An, Xu Shan-Dan, Wang Le-Qun, Zhu Chang-Cai

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 2 | Page no: 309-314

   This article has been cited by
 
1 A novel nomogram predicting the risk of positive biopsy for patients in the diagnostic gray area of prostate cancer
Guang-Dong Hou,Yu Zheng,Wan-Xiang Zheng,Ming Gao,Lei Zhang,Niu-Niu Hou,Jia-Rui Yuan,Di Wei,Dong-En Ju,Xin-Long Dun,Fu-Li Wang,Jian-Lin Yuan
Scientific Reports. 2020; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Habits and Attitudes of Video Gaming and Information Technology Use in People with Schizophrenia: Cross-Sectional Survey
William TH Choi,Dan KS Yu,Terry Wong,Tella Lantta,Min Yang,Maritta Välimäki
Journal of Medical Internet Research. 2020; 22(7): e14865
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Male knowledge, attitude and practice and partner pregnancy among Chinese unmarried youth
Ruoxi Ding,Chao Guo,Xinming Song,Xiaoying Zheng,Andrew R. Dalby
PLOS ONE. 2019; 14(3): e0214452
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Use of docetaxel plus androgen deprivation therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer in Korean patients: A retrospective study
Whi-An Kwon,Jae Young Joung,Jung Eun Lee,Se Young Choi,Sung Han Kim,Ho Kyung Seo,Kang Hyun Lee,Choung-Soo Kim
Investigative and Clinical Urology. 2019; 60(3): 195
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Letter to the editor: Changes in health-related quality of life after radical prostatectomy for prostate cancer: A longitudinal cohort study in Korea
Jong Kwan Park,Myung Ki Kim,Yu Seob Shin
Investigative and Clinical Urology. 2019; 60(3): 222
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 New and Emerging Applications of Magnetic Resonance Elastography of Other Abdominal Organs
Jin Wang,Ying Deng,Danielle Jondal,David M. Woodrum,Yu Shi,Meng Yin,Sudhakar K. Venkatesh
Topics in Magnetic Resonance Imaging. 2018; 27(5): 335
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Changes in health-related quality of life after radical prostatectomy for prostate cancer: A longitudinal cohort study in Korea
Sahyun Pak,Myong Kim,Hanjong Ahn
Investigative and Clinical Urology. 2018; 59(5): 313
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Transcriptome Dynamics During Turbot Spermatogenesis Predicting the Potential Key Genes Regulating Male Germ Cell Proliferation and Maturation
Xueying Wang,Qinghua Liu,Shihong Xu,Yongshuang Xiao,Yanfeng Wang,Chengcheng Feng,Rui Xue,Haixia Zhao,Zongcheng Song,Jun Li
Scientific Reports. 2018; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Association Between Cd Exposure and Risk of Prostate Cancer
Song Ju-Kun,Dong-Bo Yuan,Hao-Fu Rao,Tian-Fei Chen,Bo-Shi Luan,Xiao-Ming Xu,Fu-Neng Jiang,Wei-De Zhong,Jian-Guo Zhu
Medicine. 2016; 95(6): e2708
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Effect of Body mass index on the performance characteristics of PSA-related markers to detect prostate cancer
Yao Zhu,Cheng-Tao Han,Gui-Ming Zhang,Fang Liu,Qiang Ding,Jian-Feng Xu,Adriana C. Vidal,Stephen J. Freedland,Chi-Fai Ng,Ding-Wei Ye
Scientific Reports. 2016; 6(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Association between allergic conditions and risk of prostate cancer: A Prisma-Compliant Systematic Review and Meta-Analysis
Jianguo Zhu,Jukun Song,Zezhen Liu,Jin Han,Heng Luo,Yunlin Liu,Zhenyu Jia,Yuanbo Dong,Wei Zhang,Funeng Jiang,Chinlee Wu,Zaolin Sun,Weide Zhong
Scientific Reports. 2016; 6(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Xiao-Cheng Ma,Xiao-Jian Qin,Fang-Ning Wan,Bo Dai,Li-Jiang Sun,Ding-Wei Ye
Medicine. 2015; 94(41): e1473
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Association Between the Body Mass Index and Prostate Cancer at Biopsy is Modified by Genetic Risk
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Hai-Tao Chen,Cheng-Tao Han,Fang Liu,Jian-Feng Xu,Ding-Wei Ye
Medicine. 2015; 94(42): e1603
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Development and external validation of a prostate health index-based nomogram for predicting prostate cancer
Yao Zhu,Cheng-Tao Han,Gui-Ming Zhang,Fang Liu,Qiang Ding,Jian-Feng Xu,Adriana C. Vidal,Stephen J. Freedland,Chi-Fai Ng,Ding-Wei Ye
Scientific Reports. 2015; 5(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article