Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

The preparation and application of N-terminal 57 amino acid protein of the follicle-stimulating hormone receptor as a candidate male contraceptive vaccine

Xu Cheng, Li Ying-Chun, Yang Hua, Long Yan, Chen Min-Jian, Qin Yu-Feng, Xia Yan-Kai, Song Ling, Gu Ai-Hua, Wang Xin-Ru

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 4 | Page no: 623-630

   This article has been cited by
 
1 Mce1C and Mce1D facilitate N. farcinica invasion of host cells and suppress immune responses by inhibiting innate signaling pathways
Xingzhao Ji,Xiujuan Zhang,Lina Sun,Xuexin Hou,Jingdong Song,Xiaoluo Tan,Han Song,Xiaotong Qiu,Minghui Li,Lu Tang,Lichao Han,Zhenjun Li
Scientific Reports. 2020; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Targeted sequencing analysis of the adiponectin gene identifies variants associated with obstructive sleep apnoea in Chinese Han population
Yunyun Yang,Song Yang,Xiaolu Jiao,Juan Li,Hao Wu,Haili Sun,Yunxiao Yang,Ming Zhang,Yongxiang Wei,Yanwen Qin
Medicine. 2019; 98(16): e15219
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 ZNF185-derived peptide induces fertility suppression in mice
Shutong Fan,Yuhan Zhao,Zhiwei Pan,Zhiqin Gao,Zumu Liang,Zhifang Pan,Weiguo Feng
Journal of Peptide Science. 2018; : e3121
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Associations between three common single nucleotide polymorphisms (rs266729, rs2241766, and rs1501299) of ADIPOQ and cardiovascular disease: a meta-analysis
Joseph Sam Kanu,Shuang Qiu,Yi Cheng,Ri Li,Changgui Kou,Yulu Gu,Ye Bai,Jikang Shi,Yong Li,Yunkai Liu,Yaqin Yu,Yawen Liu
Lipids in Health and Disease. 2018; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Complexes of trophoblastic peptides and heat shock protein 70 as a novel contraceptive vaccine in a mouse model
Mei Han,Yuan Yao,Wangjiang Zeng,Yanfang Wang,Lin Feng,Jie Zhao
Reproductive BioMedicine Online. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Association Between the Body Mass Index and Prostate Cancer at Biopsy is Modified by Genetic Risk
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Hai-Tao Chen,Cheng-Tao Han,Fang Liu,Jian-Feng Xu,Ding-Wei Ye
Medicine. 2015; 94(42): e1603
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Better provision and marshalling of data needed to provide evidence of immunocontraception
TrevorG Cooper
Asian Journal of Andrology. 2014; 16(4): 644
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article