Article Cited by others

INVITED OPINION

The Xu's chart for prostate biopsy: a visual presentation of the added value of biomarkers to prostate-specific antigen for estimating detection rates of prostate cancer

Xu Jianfeng

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 4 | Page no: 536-540

   This article has been cited by
 
1 Age-Specific Cutoff Value for the Application of Percent Free Prostate-Specific Antigen (PSA) in Chinese Men with Serum PSA Levels of 4.010.0 ng/ml
Rui Chen,Yiran Huang,Xiaobing Cai,Liping Xie,Dalin He,Liqun Zhou,Chuanliang Xu,Xu Gao,Shancheng Ren,Fubo Wang,Lulin Ma,Qiang Wei,Changjun Yin,Ye Tian,Zhongquan Sun,Qiang Fu,Qiang Ding,Junhua Zheng,Zhangqun Ye,Dingwei Ye,Danfeng Xu,Jianquan Hou,Kexin Xu,Jianlin Yuan,Xin Gao,Chunxiao Liu,Tiejun Pan,Yinghao Sun,Chih-Pin Chuu
PLOS ONE. 2015; 10(6): e0130308
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article