Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Disposable circumcision suture device: clinical effect and patient satisfaction

Lv Bo-Dong, Zhang Shi-Geng, Zhu Xuan-Wen, Zhang Jie, Chen Gang, Chen Min-Fu, Shen Hong-Liang, Pei Zai-Jun, Chen Zhao-Dian

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 3 | Page no: 453-456

   This article has been cited by
 
1 Modified circumcision using the disposable circumcision suture device in children: a randomized controlled trial
Jian-Ming Rao,He Huang,Tao Chen,Chun-Gang Yang,Ci-Zhong Pan,Guang-Cheng Deng,Long-Jiang Shen,Xiao-Hui Qian,Mei-Kang Peng,Hui-Dong Zhou,Hong-Liang Peng
Urology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Evaluation of clinical curative effects of disposable stitching instrument in redundant prepuce patients
Haitao Wang,Ningjie Chen,Ran Huo,Jincun Yang,Xia Li,Nan Xing
Experimental and Therapeutic Medicine. 2017; 14(1): 298
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Novel penile circumcision suturing devices versus the shang ring for adult male circumcision: a prospective study
Hu Han,Da-wei Xie,Xiao-guang Zhou,Xiao-dong Zhang
International braz j urol. 2017; 43(4): 736
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparative efficacy and safety of different circumcisions for patients with redundant prepuce or phimosis: A network meta-analysis
Chuiguo Huang,Pan Song,Changbao Xu,Ruofan Wang,Lei Wei,Xinghua Zhao
International Journal of Surgery. 2017; 43: 17
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Disposable circumcision suture devices versus Shang ring circumcision for management of redundant prepuce or phimosis: A systematic review and meta-analysis
ChuiGuo Huang,Pan Song,SiRan Zhou,Yu Dai,ChangBao Xu,Yuan Gao,XingHua Zhao
Revista Internacional de Andrología. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Application of a novel disposable suture device in circumcision: a prospective non-randomized controlled study
Zheng Zhang,Baibing Yang,Wen Yu,Youfeng Han,Zhipeng Xu,Hai Chen,Yun Chen,Yutian Dai
International Urology and Nephrology. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The characteristics of circular disposable devices and in situ devices for optimizing male circumcision: a network meta-analysis
Yu Fan,Dehong Cao,Qiang Wei,Zhuang Tang,Ping Tan,Lu Yang,Liangren Liu,Zhenhua Liu,Xiang Li,Wenbin Xue
Scientific Reports. 2016; 6: 25514
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 A Systematic Review and Meta-analysis of Circumcision With Shang Ring vs Conventional Circumcision
Dehong Cao,Liangren Liu,Yingchun Hu,Jia Wang,Jiuhong Yuan,Qiang Dong,Qiang Wei
Urology. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Adult male circumcision with a circular stapler versus conventional circumcision: A prospective randomized clinical trial
X.D. Jin,J.J. Lu,W.H. Liu,J. Zhou,R.K. Yu,B. Yu,X.J. Zhang,B.H. Shen
Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2015; 48(6): 577
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article