Article Cited by others

INVITED RESEARCH HIGHLIGHT

Long and noncoding RNAs (lnc-RNAs) determine androgen receptor dependent gene expression in prostate cancer growth in vivo

Pestell Richard G, Yu Zuoren

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 2 | Page no: 268-269

   This article has been cited by
 
1 Testicular descent: A review of a complex, multistaged process to identify potential hidden causes of UDT
Gulcan Sarila,John M Hutson,Jaya Vikraman
Journal of Pediatric Surgery. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2

The lncRNA LINC01194/miR-486-5p Axis Facilitates Malignancy in Non-Small Cell Lung Cancer via Regulating CDK4

Zhiwei Xing,Zhihua Zhang,Yanjun Gao,Xun Zhang,Xianglong Kong,Jianwu Zhang,Hongzhong Bai
OncoTargets and Therapy. 2020; Volume 13: 3151
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Long non-coding RNA PRNCR1 modulates non-small cell lung cancer cell proliferation, apoptosis, migration, invasion, and EMT through PRNCR1/miR-126-5p/MTDH axis
Ran Guo,Tongchen Hu,Yanheng Liu,Yinzai He,Yanling Cao
Bioscience Reports. 2020; 40(7)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Expression and clinicopathological significance of AOC4P, PRNCR1, and PCAT1 lncRNAs in breast cancer
Rasoul Abdollahzadeh,Yaser Mansoori,Asaad Azarnezhad,Abdolreza Daraei,Sahereh Paknahad,Saman Mehrabi,Mohammad Bagher Tabei,Davood Jafari,Abbas Shakoori,Javad Tavakkoly-Bazzaz,Mohammad Bagher Khadem Erfan
Pathology - Research and Practice. 2020; : 153131
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 LncRNA PART1 promotes cell proliferation and progression in non-small-cell lung cancer cells via sponging miR-17-5p
Yeye Chen,Xiaoyun Zhou,Cheng Huang,Li Li,Yingzhi Qin,Zhenhuan Tian,Jia He,Hongsheng Liu
Journal of Cellular Biochemistry. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 NEAT1/miR-140-3p/MAPK1 mediates the viability and survival of coronary endothelial cells and affects coronary atherosclerotic heart disease
Hui Zhang,Ningning Ji,Xinyan Gong,Shimao Ni,Yu Wang
Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 A Long Noncoding RNA Regulates Hepatitis C Virus Infection Through Interferon Alpha-Inducible Protein 6
Xiao Liu,Xiaoqiong Duan,Jacinta A. Holmes,Wenting Li,Sae Hwan Lee,Zeng Tu,Chuanlong Zhu,Shadi Salloum,Anna Lidofsky,Esperance A. Schaefer,Dachuan Cai,Shilin Li,Haoju Wang,Yongfu Huang,Yongju Zhao,Ming-Lung Yu,Zhiwen Xu,Limin Chen,Jian Hong,Wenyu Lin,Raymond T. Chung
Hepatology. 2019; 69(3): 1004
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Long non-coding RNA PRNCR1 has an oncogenic role in breast cancer
Qian Guo,Shuang Lv,Bingping Wang,Yinbing Li,Nier Cha,Ruigang Zhao,Wenhua Bao,Baoqing Jia
Experimental and Therapeutic Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Prognostic and therapeutic value of disruptor of telomeric silencing-1-like (DOT1L) expression in patients with ovarian cancer
Xiaoxue Zhang,Dan Liu,Mengchen Li,Canhui Cao,Dongyi Wan,Bixin Xi,Wenqian Li,Jiahong Tan,Ji Wang,Zhongcai Wu,Ding Ma,Qinglei Gao
Journal of Hematology & Oncology. 2017; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Long Non-coding RNAs and Drug Resistance
Jing-Jing Pan,Xiao-Juan Xie,Xu Li,Wei Chen
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016; 16(18): 8067
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Upregulation of long non-coding RNA PRNCR1 in colorectal cancer promotes cell proliferation and cell cycle progression
LIU YANG,MANTANG QIU,YOUTAO XU,JIE WANG,YANYAN ZHENG,MING LI,LIN XU,RONG YIN
Oncology Reports. 2016; 35(1): 318
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 ?-oryzanol reduces caveolin-1 and PCGEM1 expression, markers of aggressiveness in prostate cancer cell lines
Gabriela E. Hirsch,Mariana M. Parisi,Leo A.M. Martins,Claudia M.B. Andrade,Florencia M. Barbé-Tuana,Fátima T.C.R. Guma
The Prostate. 2015; : n/a
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article