This article has been cited by
1Intrahepatic cholangiocarcinoma prognostic determination using pre-operative serum C-reactive protein levels
Zi-Ying Lin,Zhen-Xing Liang,Pei-Lin Zhuang,Jie-Wei Chen,Yun Cao,Li-Xu Yan,Jing-Ping Yun,Dan Xie,Mu-Yan Cai
BMC Cancer.2016;16(1)
[DOI]
2Early post-operative acute phase response in patients with early graft dysfunction is predictive of 6-month and 12-month mortality in liver transplant recipients
Hani Oweira,Imad Lahdou,Volker Daniel,Gerhard Opelz,Jan Schmidt,Ahmed Zidan,Arianeb Mehrabi,Mahmoud Sadeghi
Human Immunology.2016;77(10)952
[DOI]
3Association between the inflammatory biomarker, C-reactive protein, and the response to radiochemotherapy in patients with esophageal cancer
HARUN BADAKHSHI,DAVID KAUL,KUAI-LE ZHAO
Molecular and Clinical Oncology.2016;4(4)643
[DOI]
4Association between preoperative C-reactive protein level and colorectal cancer survival: a meta-analysis
Hae Dong Woo,Kyeezu Kim,Jeongseon Kim
Cancer Causes & Control.2015;26(11)1661
[DOI]
5Preoperative C-reactive protein as a prognostic predictor for upper tract urothelial carcinoma: A systematic review and meta-analysis
YOU LUO,SHENG JUN FU,DONG LI SHE,HU XIONG,LI YANG
Molecular and Clinical Oncology.2015;3(4)924
[DOI]
6Pretreatment C-reactive protein was an independent prognostic factor for patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with RCHOP
Jing Wang,Min Zhou,Xiaoyue Wang,Jingyan Xu,Bing Chen,Jian Ouyang
Clinica Chimica Acta.2016;459(4)150
[DOI]
7The elevated C-reactive protein level is associated with poor prognosis in prostate cancer patients treated with radiotherapy
Eva-Maria Thurner,Sabine Krenn-Pilko,Uwe Langsenlehner,Tatjana Stojakovic,Martin Pichler,Armin Gerger,Karin S. Kapp,Tanja Langsenlehner
European Journal of Cancer.2015;51(5)610
[DOI]
8Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein Levels Predict Decreased Survival for Nasopharyngeal Carcinoma Patients in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era
Lin Quan Tang,Dong Peng Hu,Qiu Yan Chen,Lu Zhang,Xiao Ping Lai,Yun He,Yun-Xiu-Xiu Xu,Shi-Hua Wen,Yu-Tuan Peng,Wen-Hui Chen,Shan-Shan Guo,Li-Ting Liu,Chao-Nan Qian,Xiang Guo,Mu-Sheng Zeng,Hai-Qiang Mai,Eng-Huat Tan
PLOS ONE.2015;10(4)e0122965
[DOI]
9Prognostic impact of elevated preoperative C-reactive protein on patients with differentiated thyroid carcinoma
Tatsuo Shimura,Masahiko Shibata,Kenji Gonda,Yoshiko Matsumoto,Keiichi Nakano,Manabu Iwadate,Satoshi Suzuki,Shinichi Suzuki
Journal of Surgical Research.2018;231(4)338
[DOI]
10C-reactive protein in urologic cancers
Jonathan Huang,Yoram Baum,Mehrdad Alemozaffar,Kenneth Ogan,Wayne Harris,Omer Kucuk,Viraj A. Master
Molecular Aspects of Medicine.2015;45(4)28
[DOI]
11Dietary inflammatory index is associated with increased risk for prostate cancer among Vietnamese men
Dong Van Hoang,Nitin Shivappa,Ngoc Minh Pham,James R. Hebert,Colin W. Binns,Andy H. Lee
Nutrition.2019;62(4)140
[DOI]
12Prognostic Role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Prostate Cancer
Xiaotao Yin,Yi Xiao,Fanglong Li,Siyong Qi,Zhaoyang Yin,Jiangping Gao
Medicine.2016;95(3)e2544
[DOI]
13Pooled Analysis of C-Reactive Protein Levels and Mortality in Prostate Cancer Patients
Julie N. Graff,Tomasz M. Beer,Bian Liu,Guru Sonpavde,Emanuela Taioli
Clinical Genitourinary Cancer.2015;13(4)e217
[DOI]
14Association of ANRIL gene polymorphisms with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia in an Iranian population
Mohammad Taheri,Farkhondeh Pouresmaeili,Mir Davood Omrani,Mohsen Habibi,Shaghayegh Sarrafzadeh,Rezvan Noroozi,Azadeh Rakhshan,Arezou Sayad,Soudeh Ghafouri-Fard
Biomarkers in Medicine.2017;11(5)413
[DOI]
15The impact of elevated C-reactive protein level on the prognosis for oro-hypopharynx cancer patients treated with radiotherapy
Atsuto Katano,Wataru Takahashi,Hideomi Yamashita,Kentaro Yamamoto,Mizuo Ando,Masafumi Yoshida,Yuki Saito,Osamu Abe,Keiichi Nakagawa
Scientific Reports.2017;7(1)413
[DOI]
16Prognostic significance of neutrophil to lymphocyte ratio in pancreatic cancer: A meta-analysis
Jian-Jun Yang
World Journal of Gastroenterology.2015;21(9)2807
[DOI]
17Prognostic significance of neutrophil to lymphocyte ratio in pancreatic cancer: A meta-analysis
Gilles Plourde
World Journal of Gastroenterology.2018;21(9)93
[DOI]
18Systemic Inflammatory Response Based on Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as a Prognostic Marker in Bladder Cancer
Hyung Suk Kim,Ja Hyeon Ku
Disease Markers.2016;2016(9)1
[DOI]
19Clinical utility of the modified Glasgow prognostic score in lung cancer: A meta-analysis
Jing Jin,Kejia Hu,Yongzhao Zhou,Weimin Li,Shian-Ying Sung
PLOS ONE.2017;12(9)e0184412
[DOI]
20Serum inflammatory markers in relation to prostate cancer severity and death in the Swedish AMORIS study
R. Arthur,R. Williams,H. Garmo,L. Holmberg,P. Stattin,H. Malmström,M. Lambe,N. Hammar,G. Walldius,D. Robinsson,I. Jungner,M. Van Hemelrijck
International Journal of Cancer.2018;142(11)2254
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal