Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Pretreatment elevated fibrinogen level predicts worse oncologic outcomes in upper tract urothelial carcinoma

Xu Hang, Ai Jian-Zhong, Tan Ping, Lin Tian-Hai, Jin Xi, Gong Li-Na, Lei Hao-Ran, Yang Lu, Wei Qiang

Year : 2020| Volume: 22| Issue : 2 | Page no: 177-183

   This article has been cited by
 
1 Association of prealbumin/fibrinogen ratio with clinicopathologic characteristics of gastric cancer
Jun-Bin Zhang,Hao-Hao Wang,Wei-Bin Wang,Hai-Yong Wang,Yi-Min Lu,Xiong-Fei Yu,Li-Song Teng
World Chinese Journal of Digestology. 2019; 27(18): 1133
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article