Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Pretreatment serum albumin/globulin ratio as a prognostic biomarker in metastatic prostate cancer patients treated with maximal androgen blockade

Wang Ning, Liu Jian-Ye, Li Xiong, Deng Min-Hua, Long Zhi, Tang Jin, Yao Kun, Zhang Yi-Chuan, He Le-Ye

Year : 2019| Volume: 21| Issue : 1 | Page no: 56-61

   This article has been cited by
 
1 Impact of nutritional status on the prognosis of patients with metastatic hormone-nave prostate cancer: a multicenter retrospective cohort study in Japan
Teppei Okamoto,Shingo Hatakeyama,Shintaro Narita,Masahiro Takahashi,Toshihiko Sakurai,Sadafumi Kawamura,Senji Hoshi,Masanori Ishida,Toshiaki Kawaguchi,Shigeto Ishidoya,Jiro Shimoda,Hiromi Sato,Koji Mitsuzuka,Tatsuo Tochigi,Norihiko Tsuchiya,Yoichi Arai,Tomonori Habuchi,Chikara Ohyama
World Journal of Urology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article