Article Cited by others

CLINICIAN'S WORKSHOP

Bipolar transurethral enucleation of prostate versus photoselective vaporization for symptomatic benign prostatic hyperplasia (>70 ml)

Mu Xiao-Nan, Wang Si-Jun, Chen Ji, Jin Xun-Bo, Huang Zhong-Xian, Zhang Long-Yang

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 5 | Page no: 608-612

   This article has been cited by
 
1 Lasers versus bipolar technology in the transurethral treatment of benign prostatic enlargement: a systematic review and meta-analysis of comparative studies
Chaohui Gu,Naichun Zhou,Pratik Gurung,Yiping Kou,Yang Luo,Yidi Wang,Hui Zhou,Cheng Zhen,Jinjian Yang,Fengyan Tian,Guan Wu
World Journal of Urology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Predictive factors of improvement for voiding symptoms after holmium laser enucleation of the prostate
Fukashi Yamamichi,Katsumi Shigemura,Koichi Kitagawa,Masato Fujisawa
International Journal of Urology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article