Article Cited by others

REVIEW

Genetic factors contributing to human primary ciliary dyskinesia and male infertility

Ji Zhi-Yong, Sha Yan-Wei, Ding Lu, Li Ping

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 5 | Page no: 515-520

   This article has been cited by
 
1 A DNAH17 missense variant causes flagella destabilization and asthenozoospermia
Beibei Zhang,Hui Ma,Teka Khan,Ao Ma,Tao Li,Huan Zhang,Jianing Gao,Jianteng Zhou,Yang Li,Changping Yu,Jianqiang Bao,Asim Ali,Ghulam Murtaza,Hao Yin,Qian Gao,Xiaohua Jiang,Feng Zhang,Chunyu Liu,Ihsan Khan,Muhammad Zubair,Hafiz Muhammad Jafar Hussain,Ranjha Khan,Ayesha Yousaf,Limin Yuan,Yan Lu,Xiaoling Xu,Yun Wang,Qizhao Tao,Qiaomei Hao,Hui Fang,Hongtao Cheng,Yuanwei Zhang,Qinghua Shi
The Journal of Experimental Medicine. 2020; 217(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 New insights into the genetics of spermatogenic failure: a review of the literature
Rossella Cannarella,Rosita A. Condorelli,Ylenia Duca,Sandro La Vignera,Aldo E. Calogero
Human Genetics. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Where are we going with gene screening for male infertility?
Nannan Thirumavalavan,J. Scott Gabrielsen,Dolores J. Lamb
Fertility and Sterility. 2019; 111(5): 842
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Biallelic mutations in CFAP65 lead to severe asthenoteratospermia due to acrosome hypoplasia and flagellum malformations
Weili Wang,Chaofeng Tu,Hongchuan Nie,Lanlan Meng,Yong Li,Shimin Yuan,Qianjun Zhang,Juan Du,Junpu Wang,Fei Gong,Liqing Fan,Guang-Xiu Lu,Ge Lin,Yue-Qiu Tan
Journal of Medical Genetics. 2019; 56(11): 750
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Studying the nuts and bolts of spermatozoa
Allan Pacey
MHR: Basic science of reproductive medicine. 2018; 24(12): 565
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article