Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Perineural invasion status, Gleason score and number of positive cores in biopsy pathology are predictors of positive surgical margin following laparoscopic radical prostatectomy

Yang Rong, Cao Kai, Han Tao, Zhang Yi-Feng, Zhang Gu-Tian, Xu Lin-Feng, Lian Hui-Bo, Li Xiao-Gong, Guo Hong-Qian

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 4 | Page no: 468-472

   This article has been cited by
 
1 Development and validation of a preoperative nomogram for predicting positive surgical margins after laparoscopic radical prostatectomy
Xiao-Jun Tian,Zhao-Lun Wang,Geng Li,Shuang-Jie Cao,Hao-Ran Cui,Zong-Han Li,Zhuo Liu,Bo-Lun Li,Lu-Lin Ma,Shen-Rong Zhuang,Qi-Yan Xiao
Chinese Medical Journal. 2019; 132(8): 928
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article