Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Chloride channels are involved in sperm motility and are downregulated in spermatozoa from patients with asthenozoospermia

Liu Shan-Wen, Li Yuan, Zou Li-Li, Guan Yu-Tao, Peng Shuang, Zheng Li-Xin, Deng Shun-Mei, Zhu Lin-Yan, Wang Li-Wei, Chen Li-Xin

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 4 | Page no: 418-424

   This article has been cited by
 
1 Emerging roles for multifunctional ion channel auxiliary subunits in cancer
Alexander S. Haworth,William J. Brackenbury
Cell Calcium. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Sodium-Hydrogen-Exchangerexpression in human sperm and its relationship with semen parameters
Zhe Zhang,Yuzhuo Yang,Han Wu,Hongliang Zhang,Haitao Zhang,Jiaming Mao,Defeng Liu,Lianming Zhao,Haocheng Lin,Wenhao Tang,Kai Hong,Hui Jiang
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017; 34(6): 795
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article