Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Use of a disposable circumcision suture device versus conventional circumcision: a systematic review and meta-analysis

Huo Zhong-Chao, Liu Gang, Li Xiao-Yan, Liu Fei, Fan Wen-Ju, Guan Ru-Hua, Li Pei-Feng, Mo De-Yang, He Yong-Zhi

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 3 | Page no: 362-367

   This article has been cited by
 
1 Subcutaneous tissue-sparing dorsal slit with new marking technique
Zhao-Long Jiang,Cheng-Wen Sun,Jian Sun,Gao-Feng Shi,Hu Li
Medicine. 2019; 98(16): e15322
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article