Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Therapeutic effects of adipose-derived stem cells-based microtissues on erectile dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats

Zhou Feng, Hui Yu, Xin Hua, Xu Yong-De, Lei Hong-En, Yang Bi-Cheng, Guan Rui-Li, Li Meng, Hou Jian-Quan, Xin Zhong-Cheng

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 1 | Page no: 91-97

   This article has been cited by
 
1 Adipose tissue-derived stem cell therapy for erectile dysfunction in rats: a systematic review and meta-analysis
Quan-liang Hou,Meng-ying Ge,Cheng-da Zhang,Dan-dan Tian,Lian-ke Wang,Hui-zi Tian,Wen-hua Wang,Wei-dong Zhang
International Urology and Nephrology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Stem Cells in Male Sexual Dysfunction: Are We Getting Somewhere?
Mohammad Ayodhia Soebadi,Uros Milenkovic,Emmanuel Weyne,Fabio Castiglione,Maarten Albersen
Sexual Medicine Reviews. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article