Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Re-epithelialization of the prostatic urethra after two-micron laser resection of the prostate

Luo Guang-Heng, Liu Hong, Luo Lei, Liu Jun, Yang Xiu-Shu, Wang Yan-Dong, Sun Zhao-Lin, Xia Shu-Jie

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 1 | Page no: 151-153

   This article has been cited by
 
1 Natriuretic peptide type C induces sperm attraction for fertilization in mouse
Nana Kong,Xiaoting Xu,Yu Zhang,Yakun Wang,Xiaoqiong Hao,Yu Zhao,Jie Qiao,Guoliang Xia,Meijia Zhang
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article