Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Re-epithelialization of the prostatic urethra after two-micron laser resection of the prostate

Luo Guang-Heng, Liu Hong, Luo Lei, Liu Jun, Yang Xiu-Shu, Wang Yan-Dong, Sun Zhao-Lin, Xia Shu-Jie

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 1 | Page no: 151-153

   This article has been cited by
 
1 Discovery of a receptor guanylate cyclase expressed in the sperm flagella of stony corals
Yan Zhang,Yi-Ling Chiu,Chieh-Jhen Chen,Yu-Ying Ho,Chuya Shinzato,Shinya Shikina,Ching-Fong Chang
Scientific Reports. 2019; 9(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Proteomic landscape of seminal plasma associated with dairy bull fertility
A. G. A. Viana,A. M. A. Martins,A. H. Pontes,W. Fontes,M. S. Castro,C. A. O. Ricart,M. V. Sousa,A. Kaya,E. Topper,E. Memili,A. A. Moura
Scientific Reports. 2018; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Natriuretic peptide type C induces sperm attraction for fertilization in mouse
Nana Kong,Xiaoting Xu,Yu Zhang,Yakun Wang,Xiaoqiong Hao,Yu Zhao,Jie Qiao,Guoliang Xia,Meijia Zhang
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article