Article Cited by others

INVITED REVIEW

Prostate cancer in East Asia: evolving trend over the last decade

Zhu Yao, Wang Hong-Kai, Qu Yuan-Yuan, Ye Ding-Wei

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 1 | Page no: 48-57

   This article has been cited by
 
1 Incidence and disease burden of prostate cancer from 1990 to 2017: Results from the Global Burden of Disease Study 2017
Zhen Zhai,Yi Zheng,Na Li,Yujiao Deng,Linghui Zhou,Tian Tian,Si Yang,Qian Hao,Dingli Song,Ying Wu,Dai Zhang,Zhijun Dai,Ziming Wang
Cancer. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 United in Fight against prOstate cancer (UFO) registry: first results from a large, multi-centre, prospective, longitudinal cohort study of advanced prostate cancer in Asia
Hirotsugu Uemura,Dingwei Ye,Ravindran Kanesvaran,Edmund Chiong,Bannakij Lojanapiwat,Yeong-Shiau Pu,Sudhir Kumar Rawal,Azad Hassan Abdul Razack,Hao Zeng,Byung Ha Chung,Noor Ashani Md Yusoff,Chikara Ohyama,Choung Soo Kim,Sunai Leewansangtong,Yuh-Shyan Tsai,Yanfang Liu,Weiping Liu,Maximiliano van Kooten Losio,Marxengel Asinas-Tan
BJU International. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio is not a marker of prostate cancer characteristics but is an independent predictor of biochemical recurrence in patients receiving radical prostatectomy
Zhi Cao,Jin Ji,Chao Zhang,Fubo Wang,Huan Xu,Yongwei Yu,Yinghao Sun
Cancer Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 MiR-30a-5p frequently downregulated in prostate cancer inhibits cell proliferation via targeting PCLAF
Hu Zhao,Xiaofeng Lai,Wei Zhang,Hehuan Zhu,Shenhang Zhang,Weizhen Wu,Shuiliang Wang,Minying Tang,Zhen Deng,Jianming Tan
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. 2019; 47(1): 278
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Effect of Androgen Deprivation Therapy on Other-Cause of Mortality in Elderly Patients with Clinically Localized Prostate Cancer Treated with Modern Radiotherapy: Is There a Negative Impact?
Hideya Yamazaki,Koji Masui,Gen Suzuki,Satoaki Nakamura,Norihiro Aibe,Daisuke Shimizu,Kei Yamada,Koji Okihara,Takumi Shiraishi,Tadayuki Kotsuma,Ken Yoshida,Eiichi Tanaka,Keisuke Otani,Yasuo Yoshioka,Kazuhiko Ogawa,Tatsuyuki Nishikawa,Haruumi Okabe
Journal of Clinical Medicine. 2019; 8(3): 338
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A multicenter observational study of the real-world use of docetaxel for metastatic castration-resistant prostate cancer in China
Dalin He,Zhongquan Sun,Jianming Guo,Zhigen Zhang,Yuxi Shan,Lulin Ma,Hanzhong Li,Jie Jin,Yiran Huang,Jiaquan Xiao,Qiang Wei,Dingwei Ye
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The value of FGF9 as a novel biomarker in the diagnosis of prostate cancer
Genggang Cui,Mingming Shao,Xingzhou Gu,Hongbo Guo,Shiqing Zhang,Jianlei Lu,Hongbin Ma
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. 2019; 47(1): 2241
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 PSA time to nadir as a prognostic factor of first-line docetaxel treatment in castration-resistant prostate cancer: Multicenter validation in patients from the Chinese Prostate Cancer Consortium
Xinqi Pei,Kaijie Wu,Yinghao Sun,Xu Gao,Xin Gou,Jun Xu,Fan Gao,Dalin He,Lei Li
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Cancer-associated fibroblast regulate proliferation and migration of prostate cancer cells through TGF-ß signaling pathway
Dai-Yu Sun,Jia-Qi Wu,Zhi-Heng He,Ming-Fang He,Hong-Bin Sun
Life Sciences. 2019; : 116791
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Outcomes of treatment for localized prostate cancer in a single institution: comparison of radical prostatectomy and radiation therapy by propensity score matching analysis
Narihiko Hayashi,Kimito Osaka,Kentaro Muraoka,Hisashi Hasumi,Kazuhide Makiyama,Keiichi Kondo,Noboru Nakaigawa,Masahiro Yao,Yuki Mukai,Madoka Sugiura,Shoko Takano,Eiko Ito,Hisashi Kaizu,Izumi Koike,Masaharu Hata,Masataka Taguri,Yasuhide Miyoshi,Koji Izumi,Takashi Kawahara,Hiroji Uemura
World Journal of Urology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Programmable prostate palpation simulator using property-changing pneumatic bladder
Aishwari Talhan,Seokhee Jeon
Computers in Biology and Medicine. 2018; 96: 166
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Radiotherapy for Elderly Patients Aged =75 Years with Clinically Localized Prostate Cancer—Is There a Role of Brachytherapy?
Hideya Yamazaki,Koji Masui,Gen Suzuki,Satoaki Nakamura,Norihiro Aibe,Daisuke Shimizu,Tatsuyuki Nishikawa,Haruumi Okabe,Ken Yoshida,Tadayuki Kotsuma,Eiichi Tanaka,Keisuke Otani,Yasuo Yoshioka,Kazuhiko Ogawa
Journal of Clinical Medicine. 2018; 7(11): 424
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Liquid Biopsy Potential Biomarkers in Prostate Cancer
Jochen Neuhaus,Bo Yang
Diagnostics. 2018; 8(4): 68
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Synergistic effects and mechanisms of impressic acid or acankoreanogein in combination with docetaxel on prostate cancer
Sen Jiang,Kun Zhang,Yan He,Xuetao Xu,Dongli Li,Shupeng Cheng,Xi Zheng
RSC Advances. 2018; 8(5): 2768
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Epidemiology of prostate cancer in Asian countries
Takahiro Kimura,Shin Egawa
International Journal of Urology. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 The Cambridge Prognostic Groups for improved prediction of disease mortality at diagnosis in primary non-metastatic prostate cancer: a validation study
V. J. Gnanapragasam,O. Bratt,K. Muir,L. S. Lee,H. H. Huang,P. Stattin,A. Lophatananon
BMC Medicine. 2018; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Clinical implications of pretreatment inflammatory biomarkers as independent prognostic indicators in prostate cancer
Zhaohui Sun,Ying Ju,Fuyan Han,Xiya Sun,Fang Wang
Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2017; : e22277
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Potential overtreatment among men aged 80 years and older with localized prostate cancer in Japan
Hiroyuki Masaoka,Hidemi Ito,Akira Yokomizo,Masatoshi Eto,Keitaro Matsuo
Cancer Science. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Eukaryotic Elongation Factor 2 (eEF2) is a Potential Biomarker of Prostate Cancer
Xuefeng Zhang,Linkun Hu,Mingzhan Du,Xuedong Wei,Jun Zhang,Yu Hui,Cheng Chen,Gang Li,Jianquan Hou
Pathology & Oncology Research. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Associations of Prostate-Specific Antigen, Prostate Carcinoma Tissue Gleason Score, and Androgen Receptor Expression with Bone Metastasis in Patients with Prostate Carcinoma
Yehui Chen,Yun Lin,Pin Nie,Wen Jiang,Yanqing Liu,Runqiang Yuan,Miaoyuan Li,Shijia Zhao,Huaxin Lin,Penghui Li,Jinxiang Zhang,Zhiwen Hu,Jin Xu,Xusheng Zhu
Medical Science Monitor. 2017; 23: 1768
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Detection of HPV genotypes and their association with p53 codon 72 polymorphism in prostate cancer
Farzad Babakhani,Talat Mokhtari Azad,Nasim Kondori,Somayeh Jalilvand,Sayed-Hamidreza Mozhgani,Nastaran Ghavami,Mahdieh Farzanehpour,Farhad Babaei
Future Virology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Preoperative prostate health index predicts poor pathologic outcomes of radical prostatectomy in patients with biopsy-detected low-risk patients prostate cancer: results from a Chinese prospective cohort
Bo Tang,Cheng-Tao Han,Xiao-Lin Lu,Fang-Ning Wan,Cui-Zhu Zhang,Yao Zhu,Ding-Wei Ye
Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Nuclear magnetic resonance spectroscopy as a new approach for improvement of early diagnosis and risk stratification of prostate cancer
Bo Yang,Guo-qiang Liao,Xiao-fei Wen,Wei-hua Chen,Sheng Cheng,Jens-Uwe Stolzenburg,Roman Ganzer,Jochen Neuhaus
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2017; 18(11): 921
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Association of ABO Blood Types and Clinicopathological Features of Prostate Cancer
Fang-Ming Wang,Yan Zhang,Gui-Ming Zhang,Ya-Nan Liu,Li-Jiang Sun,Yong Liu
Disease Markers. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Incidence of Cancer in Shenzhen, Guangdong Province during 2001–2015: A Retrospective Population-Based Study
Zhongyu Xu,Haibin Zhou,Lin Lei,Hongyu Li,Weiye Yu,Zhen Fu,Nanjin Wu,Ji Peng,Ping Yin
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017; 14(10): 1137
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 COPB2 Is Upregulated in Prostate Cancer and Regulates PC-3 Cell Proliferation, Cell Cycle, and Apoptosis
Yuanyuan Mi,Menglei Yu,Lifeng Zhang,Chuanyu Sun,Bingbing Wei,Weihong Ding,Yingfeng Zhu,Jianmin Tang,Guowei Xia,Lijie Zhu
Archives of Medical Research. 2016; 47(6): 411
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Association Between Cd Exposure and Risk of Prostate Cancer
Song Ju-Kun,Dong-Bo Yuan,Hao-Fu Rao,Tian-Fei Chen,Bo-Shi Luan,Xiao-Ming Xu,Fu-Neng Jiang,Wei-De Zhong,Jian-Guo Zhu
Medicine. 2016; 95(6): e2708
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Effect of Body mass index on the performance characteristics of PSA-related markers to detect prostate cancer
Yao Zhu,Cheng-Tao Han,Gui-Ming Zhang,Fang Liu,Qiang Ding,Jian-Feng Xu,Adriana C. Vidal,Stephen J. Freedland,Chi-Fai Ng,Ding-Wei Ye
Scientific Reports. 2016; 6: 19034
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Association between allergic conditions and risk of prostate cancer: A Prisma-Compliant Systematic Review and Meta-Analysis
Jianguo Zhu,Jukun Song,Zezhen Liu,Jin Han,Heng Luo,Yunlin Liu,Zhenyu Jia,Yuanbo Dong,Wei Zhang,Funeng Jiang,Chinlee Wu,Zaolin Sun,Weide Zhong
Scientific Reports. 2016; 6: 35682
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 MPC1 and MPC2 expressions are associated with favorable clinical outcomes in prostate cancer
Xiaoli Li,Yasai Ji,Gaoyang Han,Xiaoran Li,Zhirui Fan,Yaqing Li,Yali Zhong,Jing Cao,Jing Zhao,Mingzhi Zhang,Jianguo Wen,Mariusz Adam Goscinski,Jahn M. Nesland,Zhenhe Suo
BMC Cancer. 2016; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Pathological Features of Localized Prostate Cancer in China: A Contemporary Analysis of Radical Prostatectomy Specimens
Yao Zhu,Xiao-Qun Yang,Cheng-Tao Han,Bo Dai,Hai-Liang Zhang,Guo-Hai Shi,Chao-Fu Wang,Ding-Wei Ye,Renato Franco
PLOS ONE. 2015; 10(3): e0121076
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Xiao-Cheng Ma,Xiao-Jian Qin,Fang-Ning Wan,Bo Dai,Li-Jiang Sun,Ding-Wei Ye
Medicine. 2015; 94(41): e1473
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Human papillomavirus 16 infection as a potential risk factor for prostate cancer: an adaptive meta-analysis
Jong-Myon Bae
Epidemiology and Health. 2015; 37: e2015005
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 Development and external validation of a prostate health index-based nomogram for predicting prostate cancer
Yao Zhu,Cheng-Tao Han,Gui-Ming Zhang,Fang Liu,Qiang Ding,Jian-Feng Xu,Adriana C. Vidal,Stephen J. Freedland,Chi-Fai Ng,Ding-Wei Ye
Scientific Reports. 2015; 5: 15341
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 Prevalence and management of prostate cancer among East Asian men: Current trends and future perspectives
M. Francesca Monn,Alexander J. Tatem,Liang Cheng
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
36 Epidemiological evidences on overdiagnosis of prostate and kidney cancers in Korean
Jong-Myon Bae
Epidemiology and Health. 2015; 37: e2015015
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
37 Symmetry based prostate cancer detection
L Yang,Y Xie,B Li,M Xie,X Wang,J Zhang
The British Journal of Radiology. 2015; 88(1050): 20150132
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
38 Cardiolipin composition correlates with prostate cancer cell proliferation
Anja Sapandowski,Matthias Stope,Katja Evert,Matthias Evert,Uwe Zimmermann,Daniela Peter,Ilona Päge,Martin Burchardt,Lorenz Schild
Molecular and Cellular Biochemistry. 2015; 410(1-2): 175
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article