Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Genetic variations of the ADIPOQgene and risk of prostate cancer in Chinese Han men

Gu Cheng-Yuan, Li Qiao-Xin, Zhu Yao, Wang Meng-Yun, Shi Ting-Yan, Yang Ya-Yun, Wang Jiu-Cun, Jin Li, Wei Qing-Yi, Ye Ding-Wei

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 6 | Page no: 878-883

   This article has been cited by
 
1 Obesity is a predictor in prostate cancer patients receiving prostatectomy after neoadjuvant hormonal therapy
Lijiang Sun,Ting Xu,Xiaoliang Yuan,Feng Liu,Fengju Guan,Dingwei Ye,Guiming Zhang
Tumori Journal. 2020; 106(2): 133
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The association between adiponectin gene rs182052 polymorphism and cancer risk: a meta-analysis
Li-Fang Wu,Gui-Ping Xu,Qing Zhao,Ding Wang,Li-Jing Zhou,Bin Sun,Wei-Xian Chen
Bioscience Reports. 2020; 40(6)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 ADIPOQ rs2241766 SNP as protective marker against DIBC development in Mexican population
Nelly Margarita Macías-Gómez,María Carmen Hernández-Terrones,Angélica Araceli Ramírez-Guerrero,Evelia Leal-Ugarte,Melva Gutiérrez-Angulo,Jorge Peregrina-Sandoval,Xiao-Feng Yang
PLOS ONE. 2019; 14(3): e0214080
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Associations between three common single nucleotide polymorphisms (rs266729, rs2241766, and rs1501299) of ADIPOQ and cardiovascular disease: a meta-analysis
Joseph Sam Kanu,Shuang Qiu,Yi Cheng,Ri Li,Changgui Kou,Yulu Gu,Ye Bai,Jikang Shi,Yong Li,Yunkai Liu,Yaqin Yu,Yawen Liu
Lipids in Health and Disease. 2018; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Genetic polymorphisms in leptin, adiponectin and their receptors affect risk and aggressiveness of prostate cancer: evidence from a meta-analysis and pooled-review
Meng-Bo Hu,Hua Xu,Ji-Meng Hu,Wen-Hui Zhu,Tian Yang,Hao-Wen Jiang,Qiang Ding
Oncotarget. 2016; 7(49): 81049
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A single nucleotide polymorphism in ADIPOQ predicts biochemical recurrence after radical prostatectomy in localized prostate cancer
Chengyuan Gu,Yuanyuan Qu,Guiming Zhang,LiJiang Sun,Yao Zhu,Dingwei Ye
Oncotarget. 2015; 6(31): 32205
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article