Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Genetic variations of the ADIPOQgene and risk of prostate cancer in Chinese Han men

Gu Cheng-Yuan, Li Qiao-Xin, Zhu Yao, Wang Meng-Yun, Shi Ting-Yan, Yang Ya-Yun, Wang Jiu-Cun, Jin Li, Wei Qing-Yi, Ye Ding-Wei

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 6 | Page no: 878-883

   This article has been cited by
 
1 ADIPOQ rs2241766 SNP as protective marker against DIBC development in Mexican population
Nelly Margarita Macías-Gómez,María Carmen Hernández-Terrones,Angélica Araceli Ramírez-Guerrero,Evelia Leal-Ugarte,Melva Gutiérrez-Angulo,Jorge Peregrina-Sandoval,Xiao-Feng Yang
PLOS ONE. 2019; 14(3): e0214080
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Associations between three common single nucleotide polymorphisms (rs266729, rs2241766, and rs1501299) of ADIPOQ and cardiovascular disease: a meta-analysis
Joseph Sam Kanu,Shuang Qiu,Yi Cheng,Ri Li,Changgui Kou,Yulu Gu,Ye Bai,Jikang Shi,Yong Li,Yunkai Liu,Yaqin Yu,Yawen Liu
Lipids in Health and Disease. 2018; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article